Doordenkers

Een doorgedreven analyse van de verkeerssituatie is naar onze mening onontbeerlijk om efficiënte maatregelen tot verbetering van de verkeerssituatie te kunnen nemen.

Dergelijke analyse ontbreekt echter nog steeds.

Gevolg is dat het doortrekken van de expresweg, Fase 3 van de N171, nogal gemakkelijk als een oplossing wordt gezien.

Echter: klopt dat ?

Reet situeert zich tussen de A12 en de E19.

In onze regio zijn er vele koppelingen met de A12 (via de N177) maar slechts één koppeling met de E19.

Een belangrijke verkeersstroom met de E19 ontstaat door het vermijden van de A12 met zijn vele gevaarlijke kruispunten.

De nieuwe expresweg biedt dus gewoon een alternatief aan voor een decennia lang niet aangepaste autoweg, de A12.

Is het niet logischer om de A12 eerst in orde te maken zodat hierdoor de trafiek naar de E19 zal minderen?

 

DIEN METEEN EEN BEZWAARSCHRIFT IN!

Ben je helemaal overtuigd dat het doortrekken van de Expresweg een heel slechte zaak is voor mens, milieu, geluk en gezondheid? Dan kan je hier meteen zorgen voor een extra bezwaarschrift! Wij doen al het werk achter de schermen… 

 In onze regio is er een hoge concentratie aan scholen. 

In het lager onderwijs wordt meer dan 95% van de kinderen gebracht en opgehaald met de auto.

Het is dus logisch dat bij de aanvang en bij het einde van de lesuren onze regio geconfronteerd wordt met een piekbelasting aan schoolverkeer.

Hoe kan Fase 3 hieraan verhelpen?

Is het niet beter om de fietspaden te verbeteren zodat kinderen veilig met de fiets naar school kunnen in plaats van met de auto te worden gebracht en opgehaald?

DIEN METEEN EEN BEZWAARSCHRIFT IN!

Ben je helemaal overtuigd dat het doortrekken van de Expresweg een heel slechte zaak is voor mens, milieu, geluk en gezondheid? Dan kan je hier meteen zorgen voor een extra bezwaarschrift! Wij doen al het werk achter de schermen… 

Naast tal van KMO’s zijn er in de regio relatief veel handelzaken met een zeer uitgebreid clienteel.

Het betreft hier nagenoeg uitsluitend regionaal verkeer. 

Hoe kan Fase 3 hier helpen?

 

In heel de regio is Reet de enige deelgemeente met nagenoeg geen industrie.

Is het logisch dat Reet het transport van de industrie uit de omliggende gemeenten moet opvangen?

DIEN METEEN EEN BEZWAARSCHRIFT IN!

Ben je helemaal overtuigd dat het doortrekken van de Expresweg een heel slechte zaak is voor mens, milieu, geluk en gezondheid? Dan kan je hier meteen zorgen voor een extra bezwaarschrift! Wij doen al het werk achter de schermen… 

De zone waar de expresweg zou komen staat in het Ruimtelijk Structuurplan van de Gemeente Rumst omschreven als ‘een belangrijke natuurverbinding met een ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang.’ 

Aanleggen van Fase 3 gaat lijnrecht in tegen recente wetenschappelijke inzichten omtrent ecosysteembeheer.

We moeten de overblijvende natuurverbindingen behouden én versterken om biodiversiteit een toekomst te geven.

  Is het niet bedenkelijk dat het gemeentebestuur van Rumst ‘een versnelling hoger wil schakelen‘ om dit natuurgebied in de eigen gemeente te liquideren? 

De enige uitweg voor de industriele bedrijven Coeck en Ceulemans naar de A12 loopt via de Pierstraat. 

Ook vrachtverkeer uit Niel heeft geen andere mogelijkheid.

Coeck heeft reeds zwaar geïnvesteerd in transport via de waterweg. Hierdoor worden duizenden vrachtwagens van de weg gehaald. 

Fase 3 kan voor dit deel van de Pierstraat geen ontlasting betekenen.

In heel onze omgeving worden momenteel acties ondernomen tot het bebossen. 

We merken dit o.a. in Schelle, Aartselaar en hier in onze directe omgeving in de Clemenshoek.

Deze acties kosten veel geld.

Door het aanleggen van Fase3 wordt een bestaand bos gedeeltelijk definitief vernietigd.

Het resterende deel wordt door de expresweg in twee gesneden waardoor ook deze delen onbruikbaar worden voor effectieve recreatie.

Deze vernieling op een evenwaardige manier  ‘compenseren’ is een utopie. 

 

 

 

DIEN METEEN EEN BEZWAARSCHRIFT IN!

Ben je helemaal overtuigd dat het doortrekken van de Expresweg een heel slechte zaak is voor mens, milieu, geluk en gezondheid? Dan kan je hier meteen zorgen voor een extra bezwaarschrift! Wij doen al het werk achter de schermen…