Onze standpunten

Logische opbouw is een vereiste

   Voor een project met een dergelijke impact is het volgens ons volstrekt logisch dat, voorafgaandelijk aan de beslissing tot uitvoering, een grondige afweging wordt gemaakt van de voor- en nadelen. Wat kan ‘Fase 3’ oplossen en ten koste van wat? Dat Pierstraat en Eikenstraat er kunnen bij winnen is aannemelijk. Maar wat staat daar tegenover en is er zekerheid dat men elders geen (ergere) problemen veroorzaakt? 

Wij vragen ons af in hoeverre de huidige verkeersstromen doorheen deze straten de symptomen zijn van niet gecoördineerde verkeerstechnische beslissingen. 

Wij zijn van mening dat het efficiënter is om eerst eens echt de verkeersstromen in onze regio in kaart te brengen en op te zoeken waar ze vandaan komen en welke bestemming ze hebben. Voor ons is dat een voorwaarde om doordacht te overwegen al of niet een nieuwe expresweg aan te leggen. 

 

 Nu reeds realiseerbare oplossingen.

 Opmerkelijk is dat veruit het meeste vrachtverkeer doorheen Pierstraat en Eikenstraat duidelijk een bovenlokale bestemming heeft of ver buiten onze provincie of het buitenland. Het is dus (zwaar) doorgaand vrachtverkeer dat niet thuishoort in woonstraten en ook niet op een secundaireweg type I. 

Voor ons is het logisch dat doorgaand zwaar verkeer verboden wordt in Pierstraat en Eikenstraat. Het geeft misschien een klein verlies aan rijcomfort voor de vrachtwagen chauffeurs maar een grote winst aan leefcomfort voor de mensen in deze straten. 

Noodzaak aan een toekomstgerichte visie.

Op gebied van verkeer staat er heel wat te gebeuren. Onbegrijpelijk is dat de beslissing tot het aanleggen van Fase 3 van de N171 decennia geleden werd genomen en nu geen vragen worden gesteld omtrent de actuele opportuniteit. 

Los van alle overwegingen, is het volstrekt onlogisch om een dergelijk project op te zetten, zonder zelfs maar rekening te houden met de modal shift en de verregaande toekomstige wijzigingen op de A12 en de ring van Antwerpen.

Wij vragen een verkeersstudie en milieustudie die duidelijk aantoont dat deze weg de verkeerssituatie voor de hele regio verbetert, nu en in de toekomst, zonder dat iemands leefkwaliteit wordt aangetast.

Weten wat men wil

 De voorbije jaren werd het doortrekken van de expresweg N171 door tal van beleidsmakers gezien als dé zaligmakende oplossing voor zowat al de verkeersproblemen in hun gemeente. Andere gemeenten daarentegen vrezen bij hun een toename van de verkeersdruk. (de bestaande N171 werd om deze reden over een gedeelte teruggebracht van 4 naar 2 rijvakken).  Kenmerkend hierbij is een grenzeloze oppervlakkigheid. De ene keer is de weg een verbinding tussen A12 en E19, de andere keer net niet.

Vanuit het Vlaams Gewest werd in diverse studies het doortrekken naar de A12 centraal gesteld en niet naar de E19. Dit o.a. in: 

  • Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (juni 2006) 
  • Masterplan 2020 (maart 2010) 
  • Hilde Crevits (sep 2013)
  • Vanaf maart 2016 was het voor Ben Weyts ‘een belangrijke secundaire verbinding tussen de A12 en E19.’ Later volgde dan vanuit dit cabinet de verklaring dat fase 3 ‘géén verbinding is tussen A12 en E19’.

 In een studie van ARCADIS “Verbreden en verdiepen van het intergemeentelijk mobiliteitsplan Rupelstreek en Aartselaar” lezen we daarentegen dat “….ook hier geldt het principe dat vrachtverkeer zolang mogelijk op de E19 of op de A12 dient te blijven. Uitwisseling tussen beide structuren dient zo veel mogelijk te gebeuren ter hoogte van de R11 en de doorgetrokken N171”. Fase 3 wordt ook hier dus gezien als een ‘wisselbaan tussen A12 en E19’. 

Volgens ons is het absoluut noodzakelijk dat doorheen heel de beleidsstructuur een uniforme doelstelling wordt voor ogen gehouden en niet dat doelstellingen politiek flexibel worden geformuleerd in functie van de eventuele complicaties en de wensen waaraan men op dat moment wil tegemoetkomen. (of waarmee iemand zich wil profileren). Van de originele bedoeling waarvoor er vroeger goedkeuring werd gegeven schiet weinig over. Met Fase 3 zal men dus een project realiseren met een doelstelling waarvoor nooit een toelating werd gegeven. 

Voor vragen en opmerkingen: fase3@telenet.be

DIEN METEEN EEN BEZWAARSCHRIFT IN!

Ben je helemaal overtuigd dat het doortrekken van de Expresweg een heel slechte zaak is voor mens, milieu, geluk en gezondheid? Dan kan je hier meteen zorgen voor een extra bezwaarschrift! Wij doen al het werk achter de schermen…