En verder

Wat wij kunnen doen:

Momenteel kunnen wij niet anders dan wachten op de resultaten van het MER-team.
Belangrijk hierin zijn de bevindingen van de deskundige Mens-Gezondheid.

De deskundige Mens-Gezondheid vertaalt de wetenschappelijke bevindingen van de andere deskundigen (voor de diverse aspecten in de verschillende alternatieven) naar de effecten op onze gezondheid.

Hinder door Coronacrisis

 Om in te kunnen schatten welk het effect van de nieuwe expresweg zal hebben op de leefomgeving voert AWV o.a. geluidsmetingen uit. Deze metingen zullen later als referentie gebruikt worden. Omdat het verkeer momenteel nagenoeg plat ligt, heeft het weinig zin om deze metingen nu uit te voeren. Het is voor AWV dus wachten tot de situatie terug normaal wordt.

AWV voorziet nu dat de MER in de loop van najaar kan worden afgewerkt. De omgevingsvergunning zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2021 kunnen aangevraagd worden.

 

Wat met nieuwe inzichten?

Het is duidelijk dat er sprake is van een ‘periode voor Corona’ en een ‘periode na Corona.’

hoe gaat telewerken (met minder autoverkeer) zich verder ontwikkelen?
• hoe evolueren bedrijfsactiviteiten in onze regio?
• waar leggen onze beleidsmakers de prioriteiten voor investering, nu wij tegen een gigantische schuldenberg aankijken? (En laat dit a.u.b. geen reden zijn voor een ‘haalbare gebricoleerde oplossing’.)
• is investeren in de gezondheidszorg niet belangrijker dan weeral een nieuwe autoweg?
• het steeds duidelijker is dat alternatieve vervoersmodi in veel gevallen de wagen prima kunnen vervangen?
• ….?

in welke mate is de waarde beoordeling van wetenschappelijke argumenten geëvolueerd bij onze beleidsmakers?
Hebben zij nu wél de moed om eerdere beslissingen in vraag te stellen?

Gelijklopend hiermee is er ook het groeiende inzicht:

dat onze watervoorraad beperkt is door o.a. een zeer laag grondwaterpeil, en dat het van groot belang is om zeer verstandig om te gaan met het verharden van groene ruimte. Groene ruimte zorgt immers voor een natuurlijke buffer tegen verdroging.
• dat natuur en bossen essentieel zijn voor onze gezondheid, en letterlijk voor verkoeling zorgen in tijden van stress-Corona situaties en klimaatopwarming

Al heel de periode van de Coronacrisis stellen wij vast dat zeer veel mensen de wandelwegen rond ‘het Boske’ ontdekt hebben en steeds weer opzoeken.
Het ‘Boske’ en zijn omgeving zijn voor tal van mensen duidelijk een ontsnapping aan de beperkingen in bewegingsvrijheid die worden opgelegd door Corona. Ook kinderen kunnen zich hier uitleven, zonder in conflict te komen met geldende veiligheidsmaatregelen.

 

Derde Expresdag AWV

Hierop zullen de resultaten van het MER-onderzoek aan ons worden voorgesteld. Deze dag zal vermoedelijk doorgaan in het najaar. Het is ook hier de bedoeling van AWV om werksessies te organiseren.

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief van AWV

Onze visie

Momenteel zien wij geen reden om de werking van het MER-team in vraag te stellen. Hun manier van werken en de communicatie stelt hoge verwachtingen en vertrouwen in de resultaten.

De grote vraag is en blijft of onze beleidsmakers ook rekeningen willen houden met de te verwachten zeer pertinente opmerkingen van het MER-team en de situatie Mens-Gezondheid.

 

Onze voornemens

Welke acties wij verder ondernemen is uiteraard sterk afhankelijk van hoe de Coronacrisis verder evolueert en de verdere activiteiten van AWV.
Wij volgen alles op de voet.
Via Facebook en deze website houden wij jullie op de hoogte.
Het is echter een werk van ons allemaal.

Op de komende werksessies van AWV en ook voor onze beleidsmakers moeten wij allemaal duidelijk onze zorgen en bezwaren overbrengen. En dat moet dan vooral gaan over de werkelijk essentiële zaken die met onze veiligheid en gezondheid te maken hebben.
Indien je het overzicht kwijt bent: blader dan eens door deze website en zijn bijlagen.

 

DIEN METEEN EEN BEZWAARSCHRIFT IN!

Ben je helemaal overtuigd dat het doortrekken van de Expresweg een heel slechte zaak is voor mens, milieu, geluk en gezondheid? Dan kan je hier meteen zorgen voor een extra bezwaarschrift! Wij doen al het werk achter de schermen…