De plannen

Origineel voorstel van AWV : Streefbeeldstudie N171

Met de ‘Streefbeeldstudie N171’, goedgekeurd op de Provinciale Auditcommissie van 12 dec. 2004, werd de eerste aanzet gegeven tot de praktische realisatie van een expresweg tussen A12 en E19.  De expresweg komt in een hiertoe eerder gereserveerde zone op de Gewestplannen. Een eerste deel werd aangelegd samen met het op- en afritten complex te Kontich en eindigt aan de Eikenstraat te Reet. De afwerking zal in 4 fasen verlopen: 

Fase 1: het aanleggen van een rondpunt boven de A12 (uitgevoerd in 2008) 

Fase 2: een nieuwe baan tussen het rond punt en de industriezone Krekelenberg te Boom (uitgevoerd in juli 2015) 

Fase 3: een nieuwe baan tussen het rond punt boven de A12 en een aan te leggen rond punt op het einde van de huidige expresweg in de Eikenstraat. Deze baan zou tevens een deel van de huidige N171 vervangen die loopt langs Pierstraat, Reetse steenweg en Eikenstraat te Aartselaar. 

Fase 4: De koppeling Satenrosen en de koppeling aan de E19

Klik hier voor ‘Streefbeeldstudie N171 incl. landschapsstudie -nov.2003 

 

Huidige voorstellen voor  Fase3

Momenteel (maart 2020) liggen er 6 voorstellen op tafel:

• 3 Voorstellen ingediend door het AWV 

De ‘Basisvariant van de streefbeeldstudie N171

Voornaamste kenmerken:

 • Een gedeeltelijk verdiepte ligging (ongeveer 1.5m), met aarden wallen langsheen de baan
 • Een brug in de Predikherenhoevestraat met onderdoorgang voor de expresweg.
 • Een rotonde in de Eikenstraat.

De ‘Doorstromingsvariant’

 • Voornaamste kenmerken:

 • Een gedeeltelijk verdiepte ligging (ongeveer 1.5m),  met aarden wallen langsheen de baan.
 • Een brug in de Predikherenhoevestraat, met onderdoorgang van de expresweg.
 • Achter de Zonnebloemlaan ligt de baan in een koker die met grond wordt afgedekt (ongeveer 8m hoogte)
 • Een onderdoorgang van de Eikenstraat.

De ‘Ontsluitingsvariant’

Voornaamste kenmerken: 

• Ligging op maaiveldniveau.

• Klassieke kruispunten met verkeerslichten aan Predikherenhoevestraat en Eikenstraat.

3 Bijkomende door ons ingediende voorstellen:

De Tunnelvariant’

Voornaamste kenmerken:

  

 • Het deel expresweg achter achter Leliënlaan en Zonnebloemlaan, plus de onderdoorgang van de Predikherenhoevestraat, wordt  volledig ingetunneld.

 •  Onderdoorgang van de Eikenstraat.

 • Het volledig resterende gedeelte heeft een verdiepte ligging.

De ‘Zerovariant’. (=geen Fase3)

Voornaamste kenmerken:

 • Structurele aanpassingen aan Pierstraat en Eikenstraat (zoals bvb.  vervangen van de betonplaten door asfalt met trillingsabsorbtie; bijkomende voorsorteerstrook Pierstraat-Eikenstraat)

  Sturende maatregelen. (zoals: max. 3.5 ton uitgezonderd laden en lossen; max 30km/h voor +3.5ton; verboden tijdens piekuren voor +3.5ton;…)

  Organisatorische maatregelen. (zoals: geen vuilophalen en onderhoudswerken tijdens de piekuren)

Dit voorstel gaat samen met:

• De optimalisatie van de A12.

 • Een grondige studie van de verkeersstromen na de aanpassingen van de A12, georiënteerd op de toekomst. 

  Indien het moest nodig blijken: Het realiseren van een optimale verbinding A12/N177-E19 op een hiertoe geschikte locatie.

Fietspadvariant

Voornaamste kenmerken:

 

 • De kenmerken van de ‘Zerovariant’ 

 • Maximaal inspelen op de ‘modal shift’ 

 • Een fietspad op tracé Fase3 als onderdeel van een fietsnetwerk Boom-Rumst-Kontich dat aansluit op het netwerk naar Schelle en Mechelen.

 

Voor vragen en opmerkingen: fase3@telenet.be

Belangrijke aandachtspunten:

Categorisering als ‘secundaire weg type I

 Het belang van dergelijke weg gaat verder dan de eigen regio. Hij past in een ‘Ruimtelijk structuurplan prov. Antwerpen’ en het ‘Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen’. Doel van dergelijk plan is tot een coherent en optimaal functionerend geheel te komen van de verschillende types van wegen. Fase 3 werd hierin bepaald als een ‘secundaire weg type I’. De definitie hiervan is: ‘De doorgaande verkeersfunctie is ondergeschikt aan de lokale verblijfsfunctie. De belangrijkste eisen zijn de verkeersleefbaarheid en de ruimtelijke inpassing. Beiden primeren op de kwaliteit van de verkeersafwikkeling.’ ‘Indien de weg een kortsluiting vormt tussen twee hoofdwegen waardoor hij als een primaire weg dreigt te functioneren, moeten filters en weerstanden worden ingebouwd om dit te voorkomen.’ (Bron: structuurplan prov. Antwerpen).

Het ‘karakter’ en de mogelijkheden van deze weg zijn dus gelimiteerd en mogen dus niet worden verzwaard.

Mogelijke verzwarende ontwikkelingen

Dat Fase 3 niet zal gebruikt worden als een verbindingsbaan of ‘wisselbaan’ A12-E19 is onrealistisch. Dit trachten te beletten door het aanbrengen van zgn; ‘filters’ is een naïeve verwachting die geen effect zal hebben. In geval van problemen op A12 of E19 is dat nu reeds duidelijk te merken in Pierstraat, Eikenstraat en Langlaarsesteenweg. Een applicatie zoals Waze zal bijvoorbeeld automatisch Fase 3 aangeven als alternatieve route. En welke rol Fase 3 zal spelen in de komende werken op de Ring rond Antwerpen is ook weinig geruststellend. 

In heel dit gebeuren zal Fase 3 de te verwachten verkeersstroom niet kunnen verwerken. Het rond punt boven de A12 zal een bottleneck vormen, waardoor het verkeer op Fase3 en de N177 vastloopt. Ontwikkelingen waar men vroeger vermoedelijk heeft overgekeken of onderschat.

 Nu echter zijn er duidelijke indicaties van wat men kan verwachten. Het is dan ook moeilijk te begrijpen dat men, in plaats van rekening te houden met voortschrijdend verkeersinzicht, dat doorstromende verkeersstromen maximaal weghoudt van woongebied, men hier halsstarrig lijkt vast te houden aan een oplossing die er nooit één zal kunnen zijn. Zelfs integendeel de huidige situaties nog erger zullen maken.

Besluiten

Het stelselmatig benadrukken dat ‘het niet de bedoeling is dat Fase 3 een verbindingsweg wordt tussen A12 en E19‘ zal niet kunnen beletten dat dit effectief wél zal gebeuren. Het installeren van zgn. ‘filters’ om dit onbedoeld gebruik te ontmoedigen en ook dat Fase 3 niet direct aansluit op de A12 zullen weinig effect hebben indien er geen interessanter alternatief is om problemen op A12 en/of E19 te omzeilen. 

Aanpassen van Fase 3 om een grote verkeersstroom aan te kunnen, bijvoorbeeld door van 2 rijvakken over te gaan naar 4 rijvakken en het rond punt te vergroten, promoveert Fase 3 van secundaireweg tot primaireweg tussen twee hoofdwegen. Een vlotte verkeersafwikkeling wordt hier dus belangrijker dan de leefomgeving. Iets wat lijnrecht ingaat tegen eerdere afspraken en huidige richtlijnen. In dit geval zou het er dus op neerkomen dat men vlak naast een woonwijk een autostrade zal aanleggen. Zelfs het massaal toepassen van zgn; ‘milderende maatregelen‘ kan in dit geval niet voorkomen dat een belangrijk deel van de omgeving in een onleefbare situatie komt.

Voor vragen en opmerkingen: fase3@telenet.be

 

 

 

DIEN METEEN EEN BEZWAARSCHRIFT IN!

Ben je helemaal overtuigd dat het doortrekken van de Expresweg een heel slechte zaak is voor mens, milieu, geluk en gezondheid? Dan kan je hier meteen zorgen voor een extra bezwaarschrift! Wij doen al het werk achter de schermen…